2010 Anglican Diocese Synod

2010 Anglican Diocese Synod presentations

2010 Anglican Diocese participants

2010 Anglican Diocese participants

2010 Anglican Diocese participants

2010 Anglican Diocese participants

2010 Anglican Diocese participants

2010 Anglican Diocese participants

2010 Anglican Diocese display table

2010 Anglican Diocese participants

2010 Synod

The 136th Synod of the Diocese of Niagara